Hakkında

Amaç ve Kapsam                                                                                   

Siyasal Dergisi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi alanlarında uluslararası ve disiplinlerarası makaleler yayınlamaktadır. Dergi, aşağıda belirtilen konuları kapsamak ile birlikte sadece bu konular ile kısıtlı değildir:
-    Siyaset biliminin tüm alt disiplinleri, siyaset teorisi, siyaset felsefesi, politik davranış, siyasi kurumlar ve siyasi tarih

-    Kamu yönetiminin tüm alt disiplinleri,

-    Uluslararası ilişkiler ile ilgili tüm konular: uluslararası hukuk, iktisat, etik, strateji, felsefe, kültür, çevre, güvenlik, terör, bölgesel çalışmalar, küreselleşme ve diğer konular,

-    İşletme ve İktisat alanında farklı perspektifler: iktisat, maliye, yönetim, liderlik, pazarlama, finans, muhasebe
Dergi, yukarıda adı geçen disiplinlerin çeşitli yönlerini inceleyen, İngilizce veya Türkçe yazılmış araştırma esaslı makalelerin yanında teorik ve kavramsal makaleleri yayınlamaktadır. Türkçe makaleler, İngilizce olarak hazırlanan genişletilmiş özetleri ile birlikte yayınlanmaktadır. Ayrıca, dergi uluslararası alandaki akademisyenlerin konuk editörlüğünde çeşitli temalar ile ilgili özel sayılar yayınlamaktadır.

Yayın Kurulu


Baş Editör

Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN 

(İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü)

enemli@istanbul.edu.tr 

http://aves.istanbul.edu.tr/enemli/ 


Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Oylum KORKUT ALTUNA 

(İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü)

oaltuna@istanbul.edu.tr

http://aves.istanbul.edu.tr/3678/


Yrd. Doç. Dr. Özlem ARACI 

(İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

ozlem.araci@istanbul.edu.tr

http://aves.istanbul.edu.tr/47675/

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÖRSÜN 

(İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

omerorsun@istanbul.edu.tr

http://aves.istanbul.edu.tr/47613/

Editöryal Kurul


Tindara Addabbo     

University of Unimore, Department of Economics, Italy

tindara.addabbo@unimore.it


Gülden Ayman            

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

guldenayman@gmail.com


Meliha Altunışık                                                                                                                                                                                                          Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

maltunis@metu.edu.tr


Ayşegül K. Çıtıpıtıoğlu     

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

komsu@istanbul.edu.tr


Zeynep Düren   

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

zeyduren@istanbul.edu.tr


Charlotte Epstein             

The University of Sydney, Department of Government and International Relations, Australia

charlotte.epstein@sydney.edu.au


Pınar Giritlioğlu 

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye 

pinozden@istanbul.edu.tr


Mehmet Akif İçke            

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

mehmetakificke@gmail.com


Michel Hollard   

Universite Grenoble, France

michel.hollard@wanadoo.fr


Umbreen Javaid               

University of the Punjab, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Department of Political Sciences, Pakistan

umbreenj62@gmail.com


Mustafa Kibaroğlu           

MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal  Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve  Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye   mustafa.kibaroglu@mef.edu.tr


Christos Kollias  

University of Thessaly, Department of Economics, Greece 

kollias@uth.gr


Alexandre Kukhianidze  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Social and Political Sciences, Department of Political Science, Georgia         alex_kukhianidze@yahoo.com


Rajiv  Nayan       

The Institute for Defence Studies and Analyses, India

rajivnayan@hotmail.com


Yaşar Onay          

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye                              yasaronay@istanbul.edu.tr


Ziya Öniş              

Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

zonis@ku.edu.tr


Eeva-Kaisa Prokkola        

University of Oulu, Department of Geography, Finland

eeva-kaisa.prokkola@oulu.fi


Gülay Günlük Şenesen   

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

gulaygs@istanbul.edu.tr


İlter Turan           

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

ilter.turan@bilgi.edu.tr


Kıvanç Ulusoy    

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

kivancu@istanbul.edu.tr


Fatma Ünsal       

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

funsal@msgsu.edu.trİndeksler


- Emerging Sources Citation Index

- Ebsco Political Science Complete

- TR DİZİN (ULAKBİM) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı


İletişim


Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Eposta: enemli@istanbul.edu.tr


Doç. Dr. Oylum KORKUT ALTUNA

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Eposta: oaltuna@istanbul.edu.tr


Yrd.Doç. Dr. Özlem ARACI

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Eposta: ozlem.araci@istanbul.edu.tr


Yrd.Doç.Ömer Faruk ÖRSÜN

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Eposta: omerorsun@istanbul.edu.trDergi E-posta: sbfdergi@istanbul.edu.tr

Dergipark sayfası: www.dergipark.gov.tr/iusiyasal